Spoiler Alert – Unboxing de boxen

Aparte titel, hè? Dit bericht krijgt een spoiler alert mee voor de Ouders van Nu Zwangerbox van de Etos, De Blije Doos van de Prénatal en de Baby-Dump box. In dit bericht laat ik zien wat er in mijn boxen zat. Mocht je binnenkort jouw boxen ophalen, kan dit bericht een spoiler zijn.